Cerca

Distribucions a 21/02/2020
Tipus de negociacióMadridBarcelonaBilbaoValenciaSIBETotal mercat
1. Només renda variable 131 120 99 95 142 145
2. Només renda fixa 6 9 3 4 0 14
3. R. Variable i R. fixa 5 5 4 3 4 4
4. Renda variable (1+3) 136 125 103 98 146 149
5. Renda variable (1+3) 5. Renda fixa (2+3) 11 14 7 7 4 18
6. Total (1+2+3) 142 134 106 102 146 163
       

En el quadre anterior no s'inclouen les societats en segon mercat que són:

MadridBarcelonaBilbaoValencia
1 0 0 0