Cerca

FERROVIAL, S.A.

Núm. Registre Oficial 18775 Consolidado
Auditada per ERNST & YOUNG, S.L.
Data estats financers 31/12/2020
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
26/02/2021 Certificat del secretari del consell sobre la formulació i signatura de l'informe financer anual S'obrirà un PDF (finestra nova)