Cerca

BANKIA, S.A

Sociedad depositaria
Nº Registro oficialFecha registro oficial
222 27/05/2011
Sociedades de inversión depositadas
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
711Societat d'inversió de capital variable ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV S.A.
1073Societat d'inversió de capital variable ANTELI INVERSIONES SICAV, S.A.
2373Societat d'inversió de capital variable ARJO SIETE, SICAV S.A.
2983Societat d'inversió de capital variable ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A.
3466Societat d'inversió de capital variable ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.
568Societat d'inversió de capital variable BOTTOM UP INVERSIONES, SICAV, S.A.
1855Societat d'inversió de capital variable CSN CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO SICAV,SA
3039Societat d'inversió de capital variable DAR, SICAV, S.A.
2676Societat d'inversió de capital variable DIORAMAX INVERSIONES, SICAV S.A.
2927Societat d'inversió de capital variable DRIP INVER SICAV S.A.
1064Societat d'inversió de capital variable ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.
2625Societat d'inversió de capital variable EUROTALAVE 2002, SICAV S.A.
2848Societat d'inversió de capital variable INRESA FINANZAS, SICAV S.A.
28Societat d'inversió de capital variable INVERSIONES CAMPEA, S.A., SICAV
1613Societat d'inversió de capital variable INVERSIONES EUROPA G4, SICAV, S.A.
95Societat d'inversió de capital variable INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.
895Societat d'inversió de capital variable INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A.
1556Societat d'inversió de capital variable INVERSIONES FOCALIZADAS, SICAV, S.A.
2712Societat d'inversió de capital variable INVERSIONES LARISA, SICAV, S.A.
2496Societat d'inversió de capital variable INVERSIONS L´OLIVERA, SICAV SA
2620Societat d'inversió de capital variable LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A.
3280Societat d'inversió de capital variable LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.
235Societat d'inversió de capital variable MAREANUT, SICAV, S.A.
529Societat d'inversió de capital variable MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A.
4037Societat d'inversió de capital variable ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A.
594Societat d'inversió de capital variable PALMERA AZUL INVERSIONES SICAV, S.A.
1699Societat d'inversió de capital variable PROSPECT INVERSIONES, SICAV S.A.
1307Societat d'inversió de capital variable S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV S.A.
695Societat d'inversió de capital variable SURENOR INVERSIONES, SICAV, S.A.
2318Societat d'inversió de capital variable VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.
2640Societat d'inversió de capital variable VIATANEXIS, SICAV, S.A.
3049Societat d'inversió de capital variable ZONA 1 INVERSIONES, SICAV, S.A.