Cerca

El Pla d’activitats conté els objectius que la CNMV es fixa per a l’exercici en curs. El document detalla els objectius concrets que s’han establert, així com els terminis previstos per al seu compliment i les línies estratègiques generals que cal seguir en les seves actuacions. Així mateix, en cada Pla d’activitats s’hi inclou informació sobre el grau de compliment dels objectius fixats per a l’any anterior.

La publicació del Pla d’activitats permet a les entitats supervisades, als mercats i als inversors conèixer quines són les prioritats de la CNMV per a l’exercici i possibilita el control públic de l’activitat de la institució.

Plan de actividades de la CNMV
AñoPlanPlan (en inglés)CumplimientoCumplimiento (en inglés)
2021 Plan de Actividades 2021 2021 Activity Plan 2021 2021
2020 (actualizado) Plan de actividades 2020 (actualizado) 2020 (actualizado) Activity Plan 2020 (updated) 2020 (updated) Cumplimiento PDA 2020 (actualizado) 2020 (actualizado) Cumplimiento PDA 2020 (updated) 2020 (updated)
2020 Plan de Actividades 2020 2020 Activity Plan 2020 2020
2019 Plan de Actividades 2019 2019 Activity Plan 2019 2019
2018 Plan de Actividades 2018 2018 2018 Activity Plan 2018
2017 Plan de Actividades 2017 2017 2017 Activity Plan 2017
2016 Plan de Actividades 2016 2016 CNMV Plan of Activities 2016
2015 Plan de Actividades 2015 2015  2015
2014 Plan de Actividades 2014 2014  2014
2013 Plan de Actividades 2013 2013  2013
2012 Plan de Actividades 2012 2012  2012
2011 Plan de Actividades 2011 2011  2011
2010  2010  2010
2009  2009  2009
2007 - 2008  2007 - 2008

Email: plandeactividades@cnmv.es