Cerca

MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
419812/02/2010 ES0124144009 31/03/202130/06/2017 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2018 ERNST & YOUNG, S.L.
2017 ERNST & YOUNG, S.L.
2016 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2015 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2014 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2013 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2012 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.