Cerca

SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
515021/04/201709/04/202121/12/2018 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2019 PwC
2018 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2017 ERNST & YOUNG, SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.