Busca
  • BOLSA SOCIAL IMPACTO, FESE
  • Número e data de rexistro oficial: 3 - 31/10/2019
  • Xestora: AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 274)
  • Q-IMPACT I, FESE
  • Número e data de rexistro oficial: 2 - 30/07/2019
  • Xestora: Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A. (número de rexistro: 147)