Cerca
En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina disponibles de la CNMV i d’altres organismes internacionals.

Ofertes de feina de la CNMV

L’admissió al procés de selecció ve determinada per la presentació en termini dels documents establerts a les bases de les convocatòries i no pressuposa que es compleixin tots els requisits exigits. Els requisits exigits sempre s’hauran d’acreditar degudament abans de formalitzar el contracte laboral.

Convocatorias con plazo de admisión de solicitudes abierto
ReferènciaDescripcióFase
01/21TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICASPlazo de admisión de solicitudes abierto
Informació relativa als processos de selecció en curs
ReferènciaDescripcióEstat
01/20SUBDIRECTOR DE CIBERSEGURIDAD INTERNAConvocatorias finalizadas
02/19TECNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIONConvocatorias finalizadas
02/20SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y APOYO A LA SECRETARIA GENERALConvocatorias finalizadas
03/19TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOSConvocatorias finalizadas
04/18ADMINISTRATIVOSConvocatorias finalizadas
05/18TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN MODELOS DE MEDICIÓN DE RIESGOS Y TECNICAS CUANTITATIVAS DE ESI Y ECCConvocatorias finalizadas
06/18TÉCNICOS PARA VARIAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA CNMVConvocatorias finalizadas

Ofertes de feina d’organismes internacionals

En aquest apartat es recullen les convocatòries més destacades dels processos de selecció per contractar personal en alguns organismes internacionals relacionats amb els mercats financers.

ESMA:

Banco Central Europeo:

IOSCO: