Incorporació des del dia 05/06/2023 als registres oficials de la CNMV