Cerca

Com fer una consulta?

Els inversors particulars (clients minoristes) poden obtenir informació sobre els continguts dels registres oficials de la CNMV o resoldre els seus dubtes sobre normativa, serveis i productes existents als mercats de valors i sobre els seus drets i les vies per exercir-los.

Si desitja realitzar una consulta, pot fer-ho a través dels següents mitjans:

  • Enviament electrònic de la seva consulta.
  • Telèfon d’atenció a l’inversor: 900 535 015.
  • Formulari dirigit al Servei de Reclamacions de la CNMV: C/ Edison, 4, 28006 Madrid - C/ Bolivia 56, (4 ª Planta) 08018 Barcelona.

Per plantejar qüestions de tipus professional hauran d’adreçar-se al departament competent de la CNMV per raó de la matèria. Poden presentar les seves sol.licituts mitjançant el tràmit “Qualsevol escrit, sol.licitut o comunicació adreçat a la CNMV" de la zona oberta de la Seu electrònica de la CNMV.