Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 1 de 12
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/02/2023
  • JKCFOREX GROUP LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/10/2022
  • JULIUS BAER GROUP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LAS ENTIDADES JULIUS BAER GROUP Y BANQUE JULIUS BAER $ CIE SA, NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
14/09/2022
  • JAVIUS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
04/05/2022
  • JOYTRUST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/05/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
26/01/2022
  • JOY SERVICE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/01/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/11/2021
  • JMS ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON IGUAL DENOMINACIÓN JMS ICAV
03/11/2021
  • JMS LIMITED / JMS FINANCIAL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/11/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON DENOMINACIÓN JMS ICAV
08/09/2021
  • JP KREDIET EXPRESS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
16/12/2020
  • JULIUS BAER GROUP / BANQUE JULIUS BAER & CIE SA (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
16/12/2020
  • J'S WORLD / JS WORLD / JAKE'S FOREX / JAKE WATSON / JSWORLD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/12/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial J.