Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 5 de 85
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/06/2023
  • SOLIDUSX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
  • SEASTOCK-24
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
  • SALLIX CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
  • STERLINGEQUITYHOLDINGS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
17/05/2023
  • SB FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/05/2023
  • SALLIX CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
10/05/2023
  • SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
10/05/2023
  • STARLING CAR INSURANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
19/04/2023
  • SPOTFINEX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
12/04/2023
  • SOKREDINET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial S.