DEBAEQUE III, FCR DE REGIMEN COMUN (EN LIQUIDACION).

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
90 22/02/2008
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
DEBAEQUE SGEIC, S.A. 53 BEETHOVEN 15 - 08021 BARCELONA (BARCELONA)