CAIXA INNVIERTE START, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
186 23/12/2015
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A. 27 AVENIDA DIAGONAL, 621, TORRE II - 08028 BARCELONA (BARCELONA)