ATLAS CAPITAL I, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
86 14/12/2007
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Denominación
CLASE A (ORDINARIAS)
CLASE B (ESPECIALES)