ATLAS CAPITAL I, FCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fondo de Capital-Riesgo
N.º de rexistro oficialData de rexistro oficialData do último folletoFolleto (*)DFI (*)
86 14/12/2007
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do folleto e do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido destes documentos.
Denominación
CLASE A (ORDINARIAS)
CLASE B (ESPECIALES)