Busca

AC JESSICA ANDALUCIA, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
N.º de rexistro oficialData de rexistro oficialData do último folletoFolleto (*)DFI (*)
130 16/12/2011
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do folleto e do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido destes documentos.
Xestora
DenominaciónN.º de rexistro oficialDomicilio
GED INFRASTRUCTURE SGEIC, S.A. 109 C/ MONTALBAN, 7 - 28014 MADRID (MADRID)