Cerca

COLUMBUS LIFE SCIENCE FUND II, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
244 01/02/2019 13/08/2021 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
COLUMBUS VENTURE PARTNERS, SGEIC, S.A. 107 CALLE JOSE ABASCAL, Nº 58, 7º DERECHA - 28003 MADRID (MADRID)