GLOBAL FUNDS EXCHANGE EAD

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
2876 25/04/2011
Datos generales
DirecciónPaís de origen
84 ALEXANDER STAMBOLIYSKI BLVD.FL.2 OFF 12 - 1303 SOFIA (BULGARIA)BULGARIA
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."