BREWIN DOLPHIN WEALTH MANAGEMENT LIMITED

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
3657 21/02/2014
Datos generales
DirecciónPaís de origen
3 Richview Office Park, Clonskeagh - 14 DUBLIN (IRELAND)IRLANDA
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."