EDM-INVERSION, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
4618/03/198726/05/202325/02/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anualsAnnex de sostenibilitat
Informe anual
2022 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2021 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2020 KPMG AUDITORES SL
2019 KPMG AUDITORES SL
2018 KPMG AUDITORES SL
2017 KPMG AUDITORES SL
2016 KPMG AUDITORES SL
2015 KPMG AUDITORES SL
2014 KPMG AUDITORES SL
2013 KPMG AUDITORES SL
2012 KPMG AUDITORES SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.