ALTERNATIVE CINVEST, FIL

Fondo de inversión libre
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
9604/03/2022 ES0108691009 27/10/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana 04/03/2022 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Información pública periódica
EjercicioPeriodoDocumentos
2022 Semestre 2
2022 Trimestre 3
2022 Semestre 1
2022 Trimestre 1