GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
344928/04/200607/07/202325/02/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Clases de participaciones
DenominaciónFecha altaDFI (*)ISIN
1CLASE BASE26/04/2019 Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0126551037
2CLASE CARTERA26/04/2019 Abrirá un pdf en una ventana nueva ES0126551003
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.