GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
147710/06/199807/07/202325/02/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 EUDITA AH AUDITORES 1986 SL
2021 EUDITA AH AUDITORES 1986 SL
2020 EUDITA AH AUDITORES 1986 SL
2019 Ernst&Young S.l.
2018 Ernst&Young S.l.
2017 Ernst&Young
2016 Ernst&Young
2015 ERNST & YOUNG
2014 ERNST & YOUNG
2013 ERNST & YOUNG
2012 ernst & young
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.