CINVEST,FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
509502/12/201627/10/202324/09/2021 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2021 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2020 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2019 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2018 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2017 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2016 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.