META FINANZAS, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
513517/03/201722/09/202309/02/2018 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 MAZARS AUDITORES, S.L.P
2021 MAZARS AUDITORES SLP
2020 MAZARS AUDITORES
2019 MAZARS AUDITORES SLP
2018 MAZARS AUDITORES SLP
2017 MAZARS AUDITORES SLP
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.