ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA

Societat gestora UCITS de l'Espai Econòmic Europeu amb sucursal
Nº Registro oficialFecha registro oficial
34 17/04/2020

No s’han trobat dades disponibles

"La informació disponible en els registres de societats gestores de l' Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l' Estat Membre d' origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa"