UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A

Societat d'inversió de capital variable armonizada
Nº Registro oficialFecha registro oficialDomicilioCapital social inicialCapital máximo estatutarioISINFecha último folletoDFI (*)
318731/03/2006AVDA DIAGONAL 399 5º 1ª - 08008 BARCELONA (BARCELONA)2.406.000,0012.000.000,00 ES0156030134 18/09/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.

Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2021 PRICEWATERHOUSECOPPERS AUDITORES, S.L.
2020 KPMG AUDITORES SL
2019 KPMG AUDITORES SL
2018 KPMG AUDITORES SL
2017 KPMG AUDITORES SL
2016 KPMG AUDITORES SL
2015 KPMG AUDITORES SL
2014 KPMG AUDITORES SL
2013 KPMG AUDITORES SL
2012 KPMG AUDITORES SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.