PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Entidad en la que se delega la función de gestión
Nº RegistroFecha registro
138 10/05/2019
Fondos de inversión subgestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
3671Fons d’inversió MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
3133Fons d’inversió MERCH-EUROUNION, FI
62Fons d’inversió MERCHFONDO, FI
146Fons d’inversió MERCH-FONTEMAR, FI
2855Fons d’inversió MERCH-OPORTUNIDADES, FI
63Fons d’inversió MERCHRENTA, FI
64Fons d’inversió MERCH-UNIVERSAL, FI