J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED

Entidad en la que se delega la función de gestión
Nº RegistroFecha registro
79 16/03/2012
Fondos de inversión subgestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
3355Fons d’inversió LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI
3354Fons d’inversió LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI
3356Fons d’inversió LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI
4455Fons d’inversió MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI