Información relativa ás axencias de cualificación rexistradas na Unión Europea, ben por parte das autoridades nacionais con anterioridade á data de entrada en vigor do Regulamento (UE) 512/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de maio de 2011, ben por parte da Autoridade Europea de Valores e Mercados (ESMA) con posterioridade á data citada.

Axencias de cualificación crediticia españolas rexistradas:

  • MOODY´S INVESTORS SERVICE ESPAÑA, S.A.
  • ETHIFINANCE RATINGS, S.L.
  • INBONIS, S.A.

Consulta das axencias de cualificación crediticia rexistradas na Unión Europea:

CRA Authorisation (europa.eu)