Página 13 de 35
  • DECELERA VENTURES I, FCR
  • Número i data de registre oficial: 358 - 17/12/2021
  • Gestora: SANCUS CAPITAL, SGEIC, S.A. (número de registre: 176).
  • DIANA CAPITAL II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 125 - 30/12/2010
  • Gestora: DIANA CAPITAL , SGEIC. S.A. (número de registre: 19).
  • DIANA CAPITAL III , FCR
  • Número i data de registre oficial: 412 - 23/12/2022
  • Gestora: DIANA CAPITAL , SGEIC. S.A. (número de registre: 19).
  • DRAPER B1 III, FCR PYME
  • Número i data de registre oficial: 299 - 31/07/2020
  • Gestora: BUSINESS BOOSTER, SGEIC, S.A. (número de registre: 132).
  • DUNAS ABSOLUTE IMPACT, FCR
  • Número i data de registre oficial: 346 - 24/09/2021
  • Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 98).
  • DUNAS AVIATION I FCR
  • Número i data de registre oficial: 261 - 28/06/2019
  • Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 98).
  • DUNAS CLEAN ENERGY I, FCR
  • Número i data de registre oficial: 338 - 25/06/2021
  • Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. (número de registre: 98).
Página 13 de 35