Página 14 de 33
  • FCP FUND I, FCR
  • Número i data de registre oficial: 233 - 14/09/2018
  • Gestora: FORMENTOR CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de registre: 67).
  • FOND-ICO GLOBAL, FCR
  • Número i data de registre oficial: 143 - 24/05/2013
  • Gestora: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E. (número de registre: 1).
  • FOND-ICO NEXT TECH, F.C.R.
  • Número i data de registre oficial: 337 - 11/06/2021
  • Gestora: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E. (número de registre: 1).
  • FOND-ICOPYME, FCR
  • Número i data de registre oficial: 7 - 13/07/1993
  • Gestora: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E. (número de registre: 1).
  • FONDO AURORA II FCR
  • Número i data de registre oficial: 356 - 03/12/2021
  • Gestora: AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A. (número de registre: 55).
  • FONDO AURORA, FCR
  • Número i data de registre oficial: 275 - 28/11/2019
  • Gestora: AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A. (número de registre: 55).
  • FONDO AXON ICT III, FCR
  • Número i data de registre oficial: 170 - 22/12/2014
  • Gestora: AXON PARTNERS GROUP INVESTMENT, SGEIC, S.A. (número de registre: 55).
Página 14 de 33