Página 6 de 33
  • ARCANO CAPITAL XI, FCR
  • Número i data de registre oficial: 204 - 23/09/2016
  • Gestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de registre: 240).
  • ARCANO CAPITAL XII, FCR
  • Número i data de registre oficial: 241 - 16/11/2018
  • Gestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de registre: 240).
  • ARCANO EARTH FUND II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 334 - 28/05/2021
  • Gestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de registre: 240).
  • ARCANO EARTH FUND, FCR
  • Número i data de registre oficial: 234 - 20/09/2018
  • Gestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de registre: 240).
  • ARCANO SECONDARY FUND II, FCR
  • Número i data de registre oficial: 145 - 08/08/2013
  • Gestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de registre: 240).
  • ARCANO SECONDARY FUND XIV, FCR
  • Número i data de registre oficial: 305 - 25/09/2020
  • Gestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de registre: 240).
  • ARCANO VENTURES, FCR
  • Número i data de registre oficial: 214 - 12/05/2017
  • Gestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de registre: 240).
Página 6 de 33