Página 15 de 35
  • ESPIGA EQUITY FUND II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 307 - 16/10/2020
  • Xestora: ESPIGA EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 99)
  • ESPIGA EQUITY FUND, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 169 - 07/11/2014
  • Xestora: ESPIGA EQUITY PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 99)
  • EZTEN, FONDO DE CAPITAL RIESGO
  • Número e data de rexistro oficial: 2 - 27/01/1989
  • Xestora: GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 2)
  • FCP FUND I, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 233 - 14/09/2018
  • Xestora: FORMENTOR CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 67)
  • FOND-ICO GLOBAL, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 143 - 24/05/2013
  • Xestora: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E. (número de rexistro: 1)
  • FOND-ICO NEXT TECH, F.C.R.
  • Número e data de rexistro oficial: 337 - 11/06/2021
  • Xestora: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E. (número de rexistro: 1)
Página 15 de 35