Busca
Página 27 de 28
  • TELEGRAPH HILL CAPITAL 2020, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 312 - 03/12/2020
  • Xestora: TELEGRAPH HILL CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 170)
  • TESET INFRASTRUCTURE FUND I, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 343 - 16/07/2021
  • Xestora: PROA CAPITAL DE INVERSIONES SGEIC, S.A. (número de rexistro: 71)
  • TITAN INFRAESTRUCTURAS FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 272 - 15/11/2019
  • Xestora: ACCESS CAPITAL PARTNERS (número de rexistro: 35)
  • TRESSIS CAPITAL TECH I FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 327 - 16/04/2021
  • Xestora: TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. (número de rexistro: 223)
  • VSTUDENT AULIS, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 235 - 28/09/2018
  • Xestora: PLENIUM PARTNERS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 126)
Página 27 de 28