Busca
Página 5 de 28
  • ARCANO CAPITAL X, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 195 - 10/06/2016
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
  • ARCANO CAPITAL XI, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 204 - 23/09/2016
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
  • ARCANO CAPITAL XII, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 241 - 16/11/2018
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
  • ARCANO EARTH FUND II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 334 - 28/05/2021
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
  • ARCANO EARTH FUND, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 234 - 20/09/2018
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
  • ARCANO SECONDARY FUND II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 145 - 08/08/2013
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
Página 5 de 28