Busca
Página 6 de 28
  • ARCANO VENTURES, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 214 - 12/05/2017
  • Xestora: ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 240)
  • ARTA CAPITAL FUND II, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 198 - 08/07/2016
  • Xestora: ARTA CAPITAL SGEIC SA (número de rexistro: 75)
  • AUREA RENEWABLE ENERGY FUND I, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 340 - 02/07/2021
  • Xestora: AUREA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 164)
  • AURICA GROWTH FUND IV, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 349 - 01/10/2021
  • Xestora: AURICA CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.U. (número de rexistro: 104)
  • AURICA III, FCR
  • Número e data de rexistro oficial: 200 - 15/07/2016
  • Xestora: AURICA CAPITAL DESARROLLO, SGEIC, S.A.U. (número de rexistro: 104)
Página 6 de 28