Cerca
  • BOLSA SOCIAL IMPACTO, FESE
  • Número i data de registre oficial: 3 - 31/10/2019
  • Gestora: AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. (número de registre: 274).
  • BSOCIAL IMPACT FESE, S.A.
  • Número i data de registre oficial: 7 - 12/02/2021
  • Gestora: SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A. (número de registre: 173).
  • BSOCIAL IMPACT FUND, FESE
  • Número i data de registre oficial: 6 - 11/12/2020
  • Gestora: SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A. (número de registre: 173).
  • Q-IMPACT I, FESE
  • Número i data de registre oficial: 2 - 30/07/2019
  • Gestora: Q-IMPACT INVESTMENT MANAGEMENT SGEIC SA (número de registre: 175).