Cerca

Les finances sostenibles permeten l'ús de diferents productes de finançament que fomenten el desenvolupament sostenible:

  • Fons d'inversió: instruments d'inversió i estalvi compostos pel patrimoni d'un grup d'inversors particulars i la gestió recau sobre una entitat gestora.
  • Bons verds i socials: emissions de deute públic o privat centrades en el finançament de projectes destinats a objectius ambientals o socials.
  • Capital de risc social: inversions amb criteris de sostenibilitat a empreses no cotitzades.