Innovació financera

La tecnologia aplicada al sector financer permet oferir nous serveis i productes que incrementen l’eficiència i la competitivitat dels mercats financers.

La CNMV ha creat aquesta secció del web per col·laborar amb el sector en l’impuls de les noves tecnologies que potencien la transformació digital del sector financer.

Portal Fintech

La CNMV va crear el 2016 un “innovation hub” anomenat Portal Fintech, que té com a objectius principals: 
  • Facilitar el suport als promotors i les entitats financeres sobre els aspectes normatius del mercat de valors que puguin afectar els seus projectes.
  • Crear un espai informal de comunicació amb els promotors i les entitats financeres sobre les seves iniciatives en aquest àmbit.
  • Generar criteris sobre determinades qüestions rellevants de l’àmbit Fintech en els mercats de valors.
Si necessiteu fer una consulta sobre els aspectes regulatoris d’un projecte o presentar-nos el vostre model de negoci relacionat amb el mercat de valors, podeu posar-vos en contacte amb la CNMV emplenant aquest formulari de contacte o dirigint-vos a l’adreça de correu electrònic fintech@cnmv.es.
Els contactes a través del portal FinTech no impliquen l’inici d’un procediment administratiu ni tenen la consideració d’assessorament legal amb efecte vinculant. La informació aportada serà tractada de manera confidencial.

Dades estadístiques sobre l’activitat del Portal Fintech

Publicitat sobre criptoactius

Sandbox regulatori

El sandbox regulatori és un mecanisme que permet fer proves de manera controlada i delimitada, sota la supervisió de les autoritats competents, per analitzar la viabilitat de nous models de negoci o l’ús de noves tecnologies en la prestació de serveis financers.

Legislació i informació rellevant: