Cerca

18/08/2022 (Des del tancament de la sessió)

    • 19:59
    • AENA, S.M.E., S.A.
    • Sobre operacions corporatives: fusions, adquisicions i altres
    • La sociedad comunica que ha resultado adjudicataria en la licitación para la concesión de once aeropuertos de Brasil.

La CNMV publica aquesta informació d'acord amb el que estableix l’article 228 de la Llei del mercat de valors .Això no implica la seva responsabilitat sobre la veracitat del seu contingut.