Cerca

Una opció és un contracte que implica un dret per al comprador i una obligació per al venedor de comprar (o vendre) una quantitat determinada de l'actiu subjacent en un termini estipulat a un preu convingut per avançat (preu d'exercici).

El preu de l'opció és el que el comprador paga per obtenir aquest dret i es denomina "prima". Arribada la data de venciment, al comprador li interessarà exercir-lo o no en funció de la diferència entre el preu fixat per a l'operació i el preu que en aquell moment tingui el subjacent al mercat al comptat.

Hi poden haver diversos tipus d'opcions, segons criteris diferents:

  • Segons el dret que atorguin:
    • Opció de compra o call: el comprador té el dret (però no l'obligació) d'adquirir el subjacent a un preu determinat, en la data de venciment establerta.
    • Opció de venda o put: el comprador té el dret (però no l'obligació) d'adquirir el subjacent a un preu fixat, en la data de venciment.
  • Segons el moment en què es puguin exercir:
    • Opció americana: es pot exercir en qualsevol moment fins a la data de venciment.
    • Opció europea: només es pot exercir en la data de venciment.