Cerca

Autorització i inscripció d'SCR

Canvis en el consell d'administració, directors generals o assimilats.

Modificació d'estatuts

Inscripció de l'atorgament i/o la revocació de l'acord de la gestió d'actius de la societat

Canvis en l'estructura accionarial

Inscripció de l'actualització del fullet informatiu d'una SCR de règim comú