Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 1 de 1087
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/06/2023
 • ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) SSMA (ESLOVENIA) 
07/06/2023
 • WINVESTOCK
 • HTTPS://WINVESTOCK.COM/
 • HTTPS://WINVESTOCK.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
 • TORROCAPITAL
 • HTTPS://TORROCAPITAL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
 • TOROCOIN
 • HTTPS://TOROCOIN.IO/
 • HTTPS://TOROC.IO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
 • TOPOLOGYFIS
 • HTTPS://TOPOLOGYFIS.COM/EN/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
 • T4TRADE
 • HTTPS://WWW.T4TRADE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
 • SWISSFXBANK
 • HTTP://SWISSFXBANK.COM/
 • HTTPS://WWW.SWISSFXBANK.LIVE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
 • STOCKSWIDE
 • HTTPS://STOCKSWIDE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
 • SPOTINVEST
 • HTTPS://WWW.SPOTINVEST.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
 • SOLIDUSX
 • HTTPS://SOLIDUSX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.