Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 6 de 1082
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/05/2023
 • GREENCARES MACRO FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
 • M. B. FINANCE
 • WWW.MBFINANCESERVICE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
 • RONNIE FINANCE LTD (CLONE)
 • WWW.RONNIEFINANCE.LTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI
10/05/2023
 • PELLIRON UNIVERSAL INC.
 • HTTPS://PA.PELLIRON.COM
 • HTTPS://PELLIRON.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
10/05/2023
 • MORTIZ LTD / FXALTA LTD
 • WWW.FXALTA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
10/05/2023
 • AMA BUSINESS SOLUTIONS LTD
 • HTTPS://SOLIDXM.COM
 • HTTPS://REGISTER.SOLIDXM.COM
 • HTTPS://PORTAL.SOLIDXM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
10/05/2023
 • SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
10/05/2023
 • ARIEL SYSTEM / ARIEL SPF SA
 • HTTP://ARIELSYSTEM.PRO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/05/2023
 • NOLLY FUNDING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
 • LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGERS (EUROPE) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LGIM MANAGERS (EUROPE) LIMITED , CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.