NETACCEDE SCR-PYME S.A.

Sociedad de capital-riesgo pyme
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliCapital socialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
10 22/04/2016 C/ DOCTOR CADAVAL 2, 1º. OFICINA A, B, C - 36202 VIGO (PONTEVEDRA)2.470.159,75 25/02/2022 Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 Margarita De La Cruz De La Rosa
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.