Cerca

SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
237810/05/200119/04/202121/12/2018 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 PWC
2019 PwC
2018 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2017 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2016 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2015 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2014 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2013 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2012 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.