Busca
  • BOLSA SOCIAL IMPACTO, FESE
  • Número e data de rexistro oficial: 3 - 31/10/2019
  • Xestora: AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. (número de rexistro: 274)
  • BSOCIAL IMPACT FESE, S.A.
  • Número e data de rexistro oficial: 7 - 12/02/2021
  • Xestora: SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 173)
  • BSOCIAL IMPACT FUND, FESE
  • Número e data de rexistro oficial: 6 - 11/12/2020
  • Xestora: SHIP2B VENTURES, SGEIC, S.A. (número de rexistro: 173)
  • Q-IMPACT I, FESE
  • Número e data de rexistro oficial: 2 - 30/07/2019
  • Xestora: Q-IMPACT INVESTMENT MANAGEMENT SGEIC SA (número de rexistro: 175)