Cerca

DOZEN INVESTMENTS PFP, S.L.

Plataformes de finançament participatiu
Núm. registre oficialData registre oficialPàgina web
18 24/03/2017 www.dozeninvestments.com
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2019 BDO Auditores S.L.P.
2018 BDO Auditores, S.L.P. (ROAC nº S1273)